Fifth Sunday of Lent

1. Registration is ongoing for the Divine Mercy Pilgrimage on Saturday, April 11th at Eden Hill Divine Mercy in Stockbridge, Massachusetts. The participation fee is only $50.  Register today and encourage your friends and fellow ministry members to do the same.

 2. There are still Lenten boxes available if you have not yet picked one up.  The boxes, filled with your Lenten donations, will be all be returned at Holy Thursday evening mass, and distributed to various missions supported by members of the parish.  .

 3. All deacons, lectors, sacristans, altar servers, Eucharistic ministers and ushers are required to attend rehearsals on Saturday, April 4th at 10:00 AM

 4. Children and adults decorating the church at the vigil will rehearse this Sunday, March 22nd at 3:00 PM and on Saturday, April 4th at 11:00 AM 

 5. Please be advised that the Rectory will have extended hours on Monday and Thursday starting this coming Monday from 7:00 PM to 9:00 PM.  Deacon Cajoux will be available on Mondays and Deacon Paul on Thursdays.

 6. Please be sure to pick up a copy of the bulletin for the Holy Week schedule of masses, confessions, prayer services, and other valuable resources and information for you and your family.  

1. Gwoup Mizèrikòd ap envite tout pawas la nan pelerinaj kap fèt samdi 11 avril nan Eden Hill Divine Mercy (Stockbridge, Massachussets).  Pelerinaj ap fèt samdi pou pèmèt tout pawas la patisipe e selebre dimanch Mizèrikòd nan pawas la.  Rele prezbitè ya, oubyen wè ak Evelyne Ricot pou rezève plas ou.  Pri ya se sèlman $50.

 2. Ap gen yon repetisyon pou veye paskal kap fèt samdi 4 avril a 10 zè nan maten pou diak yo, lektè, sakristen, enfann kè, òsheu, ak ministè eukaristik yo.  Repetisyon an ap fèt nan legliz la.

 3. Ap gen repetisyon pou timoun ak granmoun kap dekore lotèl la ak legliz la pandan mès veye paskal la dimanch sa a 3 zè e samedi 4 a 11 zè nan maten.

 4. Prezbitè ap ouvri Lendi ak Jedi swa de 7è a 9è .  Diak Cajoux ap la nan lendi, Diak Paul ap la jedi.

 5. Pa bliye pran yon copi bilten pawas la pou orè mès ak lòt aktivite semèn sent la, ak anpil lòt enfòmasyon enpòtan pou wou ak fanmi w.