Thirtieth Sunday in Ordinary Time

1. We are looking forward to seeing you, your family and friends, especially those who do not attend Sacred heart to our exciting new Catholic event called “WHO SAYS CATHOLICS DON’T READ THE BIBLE” – This coming Thursday at 7:30PM.  BRING YOUR BIBLE AND IPAD. We are going to have an amazing time praising and exploring the bible!!!!!!

2. The days are fast approaching for our annual parish fundraising gala on November 14th at 8:00PM at Antun’s. We still have room for additional ads and congratulatory pages to our honorees.  Tickets are available after each mass and in the rectory for $95.00.  Students have a special discounted price of only $60.00.  Please purchase your ticket today or make your reservation. 

3. Saturday, November 22nd from 1:00PM to 4:00PM will be SENIOR APPRECIATION DAY (fun, educational and wellness activities for seniors - lunch, live entertainment, DJ, carnival, giveaways).  Please invite everyone you know.

4. LESSONS AND CAROLS will be on Sunday, December 7th at 4:00PM.  We are now accepting monetary donations and white LED lights.  You can bring them to church on Sundays or to the rectory from 10:00AM to 4:00PM during the week. We also need your help decorating outside every Saturday from 11:00AM.

5. The All Saint’s Day Bilingual Mass will be on Saturday, November 1st at 9:00AM in the church.

6. All Soul’s Bilingual Mass where we remember our deceased will be on Saturday, November 1st at 5:00PM.

 

1. Nap tann tout moun nan bèl aktivite « Who Says Catholics Don’t Read the Bible» kap fèt jedi 30 octòb a 7è edmi nan legliz la.  Aktivite sa a, se yon konbinezon bèl mizik, lekti labib, ak refleksyon. VINI AK BIB NOU !!!!!!!!!

2. Jou yo ap kouri sou nou pou gwo gala fundraising pawas la kap fèt 14 novanm a 8è nan Antun’s.  Gen plas toujou nna jounal la pou nou fè reklam pou biznis nou, oubyen pou fè kompliman pou moun nap honore yo.  Tikè yo se 95 dola.  Elèv lekòl ap gen yon pri espesyal ki se sèlman 60 dola.  Resève plas nou jodi ya

3. Samdi 22 novanm komanse a 1è rive a 4è se jounen pou apresye granmoun nou yo – SENIOR APPRECIATION DAY se ap jounen pa yo (jwèt, mizik, massaj, maniku, cado, ak anpil lot sipriz).  Se okasyon tou pou nou regle tout zafè medicaid ak medicare nou.  Envite tout moun nou konnen.

4. LESSONS AND CAROLS ap fèt ane sa a, dimanch kap 7 desanm a 4è.  Nou gen gran bezwen lajan ak ti limiè blan LED yo. Nou ka pote yo legliz la, oubyen nan prezbitè ya la semèn.  Nou bezwen èd tou pou dekore lakou a ak devan legliz la chak samdi apati de 11è.

5. Mès Latoussen ap fèt samdi premye novanm a 9è nan legliz la.

6. Mès pou sonje tout fanmi nou ak zanmi nou ki mouri ak fèt samdi a 5è.