Creole Lenten Retreat (Day 1)

“Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect”

“Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait”

The Creole Lenten Retreat led by Rev. Fr. Joseph Simoly will be on Tuesday, Wednesday and Thursday, March 10th, 11th and 12th at 7:30 PM in the church.

Retrèt Karèm an Kreyòl avek Pè Joseph Simoly ap fèt Madi, Mèkredi ak Jedi, 10, 11 e 12 Mas a 7:30 diswa nan legliz la.